Jaarconferentie Techniekpact 2015 in Twente

Samen met Techniekpact Twente was Renate Bik nauw betrokken bij organisatie van de tweede Jaarconferentie van het Nationale Techniekpact 2020 onder de titel Be Smart, BOOST Technology. Op 15 juni 2015 opende Landsdeel Oost haar deuren met een inspirerend programma. Met inhoudelijke sessies over de thema’s Kiezen, Leren, Werken. Met een groot aantal deskundige landelijke én regionale sprekers. Op boeiende locaties in de regio. Een programma bedoeld om nieuwe ideeën op te doen en interessante contacten te leggen.

Twee jaar geleden, op 13 mei 2013, tekenden 60 partijen het Nationaal Techniekpact 2020. Inmiddels is een veelvoud van partijen betrokken bij het Techniekpact. Naast de landelijke actieagenda zijn regionale Techniekpact agenda’s opgesteld, met ieder hun eigen dynamiek. Voortdurend ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven; de eerste resultaten worden duidelijk zichtbaar. Het Techniekpact leeft, maar vraagt ook om aanpassing en nieuwe aandachtspunten. Tijd dus om stil te staan bij het succes, maar ook om vol energie samen naar de toekomst te kijken.

De jaarconferentie bestond uit een congres voor 400 deelnemers afkomstig van overheden, onderwijs en bedrijfsleven uit heel Nederland die deel hebben genomen aan 11 sessies op 11 verschillende locaties. Daarnaast de organisatie van werkbezoeken van twee ministers en een staatssecretaris, alsmede een afsluitende bijeenkomst voor de bewindslieden en alle congresgangers.


Terug naar Werkoverzicht