Drones Innovatie Dag

Drones Innovatie Dag succesvolle aftrap tegen ‘kwaadwillende’ drones
Ruim 300 gasten uit binnen-en buitenland kwamen af op de Drones Innovatie Dag op woensdag 14 september 2016 op het vliegveld Twente om een glimp op te vangen van nieuwe innovatieve anti-drones systemen.

Nieuwe maatregelen tegen dreigingen van drones
Drones bieden enorme kansen maar ook risico’s. Denk maar aan drones die wapens of drugs afleveren over gevangenismuren, informatie inwinnen op plaatsen waar dat niet gewenst is, vliegverkeer of hulp- en reddingsdiensten hinderen en de openbare orde verstoren. Het tegengaan van dit soort dreigingen vraagt om innovatieve maatregelen. Tijdens de Drones Innovatie Dag werden nieuwe innovatieve anti-drones systemen gedemonstreerd. “Mooie resultaten van onze small business innovation research (SBIR) met betrekking tot drones en veiligheid”, liet de minister weten via Twitter.

Delft Dynamics, Robin Radar, Microflown AVISA en DRONATEC toonden hun systemen tegen ‘kwaadwillende’ drones. Zij ontwikkelden deze naar aanleiding van de door hen gewonnen SBIR innovatiecompetitie in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook TNO en de politie waren aanwezig om tegenmaatregelen te demonstreren.

Er was in de landelijke media ruim aandacht voor de dag. Zo schreef de Volkskrant over een spannende demonstratie: “In de zinderende blauwe lucht boven Twente hangt een drone met kennelijk kwade bedoelingen. Op de voorgrond stijgt een andere drone op die de vijand voorzichtig nadert. Op een meter of tien afstand schiet hij met een klein plofje een vangnet op de vijandelijke drone af.”

Drones Innovatie Dag, Twente Aiport
Organisatie: Bik Business in opdracht van Ministerie Veiligheid & Justitie, Twente Safety & Security en RVO.

 


Terug naar Werkoverzicht