Deloitte Impact Day Enschede 2011: Geld: appeltje – eitje?!

Deloitte Impact Day is eén van de projecten die Deloitte Fair Chance Foundation jaarlijks organiseert. Dit jaar vond Impact Day plaats op 28 september 2011. Zo’n 400 Deloitters veranderden die dag, geheel belangeloos, in ware docenten of begeleiders en zetten zich in om hun kennis over te brengen aan jongeren.

Bik Business heeft voor het kantoor van Deloitte in Enschede een concept bedacht om deze dag invulling te geven.

Met 15 kinderen uit Groep 7/8 van OBS De Lipper werd gewerkt aan het centrale thema van de ochtend: Geld: appeltje – eitje?! Met 7 sub thema’s werden onderwerpen behandeld die betrekking hebben op geld, studie, keuzes die je kunt maken, talenten die je kunt ontwikkelen. Door het enthousiasme van de kinderen en de vrijwilligers was Impact Day een groot succes!


Terug naar Werkoverzicht